0
Concerts&Conférences
Saint-Jean-de-Luz : Euskararen urtaroa, la saison de la langue basque
Saint-Jean-de-Luz : Euskararen urtaroa, la saison de la langue basque

| baskulture 1029 mots

Saint-Jean-de-Luz : Euskararen urtaroa, la saison de la langue basque

La ville de Saint-Jean-de-Luz participe à la septième édition d’Euskararen urtaroa, la saison de la langue basque organisée du 19 novembre au 3 décembre par la Communauté Pays Basque.
À cette occasion, elle propose des rendez-vous bascophones : goûters lecture, ateliers créatif, jardinage, jeux...
Un temps pour mettre en lumière des propositions innovantes en langue basque et mettre l’accent sur la dynamique des acteurs œuvrant en faveur de la diffusion et de l’usage de l’euskara.
Une journée spéciale ponctuera la saison le vendredi 3 décembre, « Journée internationale de l’Euskara ».

« L’euskara fait partie de notre patrimoine culturel mais c’est aussi et surtout une langue qui se vit au quotidien. La ville de Saint-Jean-de-Luz a à cœur de s’engager à sa diffusion et à sa transmission. C’est pourquoi elle a souhaité s’associer à Euskararen urtaroa pour que la langue basque rayonne et soit utilisée au-delà du cercle familial et scolaire. Alors, quel que soit votre niveau, venez participer à ces rendez-vous dédiés à une pratique ludique et intergénérationnelle », souligne Pello Etcheverry, premier adjoint au maire délégué aux finances, à l’administration générale et à la langue basque.

« Euskara gure ondarearen parte da baina ere eta oroz gainetik egunerokoan bizi-bizia dagoen hizkuntza. Donibane Lohizuneko herria gure mintzairari atxikia da eta bere hedapena eta transmisioa bultzatu nahi ditu. Horregatik  Euskararen Urtaroan parte hartu nahi izan du, euskara lau haizetara zabaltzeko eta etxetik eta eskolatik kanpo ere erabilia izan dadin. Beraz, edozein izanik ere zure maila, zatoz belaunaldi guziak biltzen dituen hitzordu ludiko horietara, euskara baliatzeko », azpimarratzen du finantzen, administrazio orokorraren eta euskararen arduraduna den Pello Etcheverry lehen auzapezordeak.

Programme des animations du 19 novembre au 3 décembre

Médiathèque / Mediateka
« Goûter lecture : je lis en basque avec mon enfant »  / « Askari-irakurraldia: Euskaraz irakurtzen dut ene haurrekin »
Vendredi 19 novembre -18h / Azaroaren 19an, ostiralean - arratsaldeko 6 orenetan Public : parents et enfants : Norentzat: buraso eta haurrentzat  

Vous souhaitez lire des histoires en basque à vos enfants mais vous ne parlez pas l’euskara ? N’attendez plus, cet atelier est fait pour vous !
Zure haurrekin ipuinak euskaraz irakurri nahi zenituzke baina ez dakizu euskara z? Zatoz, lantegi hau zuretako egina da !

Goûter lecture en langue basque / « Askari-irakurraldia euskaraz » Samedi 20 novembre - 10h30 / Azaroaren 20an, larunbatean – 10:30
Public : 3-6 ans / Norentzat: 3-6 urtekoentzat  
Lecture de petites histoires en euskara autour d’un chocolat chaud / Ipuin laburren irakurketa euskaraz txokolatesne baten inguruan

« Atelier Lauburu » / « Lauburu tailerra » Samedi 20 novembre – 15h30 : Azaroaren 20an, larunbatean – 15:30
Public : à partir de 7 ans / Norentzat: 7 urtetik goitikoentzat  
Création d’un objet visant à développer le sens artistique de l’enfant. Chacun repartira avec sa création. Objektu baten sorkuntza haurren jite artistikoa garatzeko. Bakoitza bere sorkuntzarekin joanen da etxera. Sur inscription au 05 59 26 28 99 / Izena emanik 05 59 26 28 99an Places limitées / Lekuak mugatuak dira

Jardin botanique littoral / Itsasbazterreko landare-baratze botanikoa : « La recette du compost » / « Konpostaren errezeta »  
Samedi 20 novembre - 10h-12h  / Azaroaren 20an, larunbatean -10:00 -12:00  Public : à partir de 15 ans / Norentzat: 15 urtetik goiti
Comprendre le processus du compostage, les différentes façons de composter et conseils / Konpostaren funtzionamendua ulertu, konpost-egite molde ezberdinak eta aholkuak.  Atelier de 2h intérieur/extérieur en fonction de la météo / Bi orduko tailerra barnean/kanpoan eguraldiaren arabera

« Sur les traces de Tartalo »   / «Tartaloren aztarnen gibeletik» Samedi 20 novembre - 13h30-15h30   / Azaroaren 20an, larunbatean -13:30 -15:30  
Jeu d’une durée approximative d’une heure, en extérieur  / Gutxi gorabehera ordu bateko jokoa, kanpoan
En cas de mauvais temps l’animation serait annulée / Eguraldi txarrarekin animazioa ezeztatua izango litzateke.
Pour les familles avec enfants de plus de 6 ans / Familientzat 6 urte baino gehiagoko haurrekin. Cette animation se fait en autonomie et un des adultes accompagnateurs devra savoir lire le basque / Animazio hori autonomian eginen da eta partehartzaile batek gutienez euskaraz irakurtzen jakin behar du.
Départ toutes les 15 minutes, en tout 11 créneaux (13h30, 13h45, 14h...) Abiatzea 15 minuturo, orotara 11 familiak izena ematen ahalko dute (13:30, 13:45, 14:00...)

Tartalo, l’insatiable cyclope du Pays basque, a récemment élu domicile dans une caverne de la falaise d’Archiloa. Il a pris l’habitude de venir toutes les nuits dans le jardin botanique pour se nourrir de plantes et d’animaux. Tartalo mesurant approximativement 3 mètres, fait de nombreux dégâts dans ce jardin botanique. Avec l’aide d’un livret et grâce aux indices trouvés dans le jardin, nous allons retrouver sa trace, ainsi que la pierre réfléchissante qui permettra de le chasser à tous jamais du jardin botanique.
Tartalok, Harxiloako ezpondako harpe batean hartu du etxea eta gauero janari bila etortzen da landare-baratze botanikora. Bere kaizu eta malestrukeria handiarekin kalte izugarriak egiten ditu landare-baratze honetan. Liburuxka batekin eta landare-baratzean diren argibideei esker Tartaloren aztarnen gibeletik ibiliko zarete, harri islatzailearen aurkitzeko helburuarekin, Tartalo, landare-baratze botanikotik betiko uxatzeko!
Inscription obligatoire par mail pour ces deux ateliers sur https://www.saintjeandeluz.fr/fr/a-voir-a-faire/jardin-botanique/animations/   Places limitées
zen-ematea derrigorrezkoa da bi tailerrendako https://www.saintjeandeluz.fr/fr/a-voir-a-faire/jardin-botanique/animations/ helbidera   Toki mugatuak

Vendredi 3 décembre - Journée internationale de l’Euskara / Abenduaren 3a ostirala – Euskararen nazioarteko eguna
« Je fais mon marché en langue basque »  : « Erosketak euskaraz egiten ditut » 10h-12h - Marché de Saint-Jean-de-Luz / 10:00-12:00 - Donibane Lohizuneko merkatua. Quel que soit votre niveau de basque, venez passer un moment convivial et faire connaissance avec d’autres bascophones !
Edozein euskara mailaz, zatoz momentu goxo bat pasatzera eta beste euskaldun batzuekin harremanetan sartzera!

« Faire connaissance et converser en langue basque » / « Elkar-ezagutza eta mintza-praktika » 14h-17h - Club Lagun Artean / 14:00-17:00 – Lagun Artean Kluba
Rencontres intergénérationnelles grâce au basque / Belaunaldien arteko topaketak euskarari esker
Jeux / Jokoak Pratique de la langue/ Mintzapraktika.   Goûter/ Krakada Euskaraz eta plazerez!
Public : tout public et tout niveau   / Norentzat: denentzat eta maila guziz Inscription par mail à direction.culture@saintjeandeluz.fr et informations au 07 61 95 42 44
Izen-ematea direction.culture@saintjeandeluz.fr helbidera eta argibideak 07 61 95 42 44 zenbakian

Répondre à () :


Captcha

| | Connexion | Inscription